Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

ikona - sprawozdanie tekst1 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Obowiązujące druki wniosków przy załatwiania niżej wymienionych spraw w zakresie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu bocheńskiego tj.:

 
1.  Budowa i przebudowa zjazdów:
     Druki do pobrania:
 

 
2.  Zajęcie pasa drogowego: 
     Druki do pobrania:
 

 
3.  Lokalizowanie obiektów budowlanych, urządzeń oraz reklam w obrębie pasa drogowego i uzgodnienie projektów budowlanych tych uzgodnień:
     Druki do pobrania:
 

 
4.  Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz reklam w pasie drogowym:
     Druk do pobrania:
 

 
5.  Wniosek na usytuowanie obiektów i urządzeń poza pasem drogowym:
     Druki do pobrania:
 

 
6.  Zawiadomienie o wystąpieniu awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujące się w pasie drogowym: 
     Druki do pobrania:
 

 
7.  Korzystanie z przystanków autobusowych: 
     Druk do pobrania:
 

 
8. Uzgodnienie obszarów wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego:
 

 9. Projekt organizacji ruchu:
 

 
10. Dodatkowo:
      10.1. Uchwała Nr XXIX2942013 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013r.
 

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

FDS

FDS

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy