Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

ikona - sprawozdanie tekst1 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

INFORMACJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu w załączniku podaje do publicznej wiadomości informację dot. projektu pod nazwą:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1428K Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska) - Niedzieliska wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2110K na ruch okrężny, budową ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Karolina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424K oraz odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2110K, rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424K oraz budową odcinków chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1424K, 1428K, w miejscowościach Bochnia i Krzeczów”.

informacja

orientacja

BBK-sytuacja-konsultacje-spoleczne 2.1

 

BBK-sytuacja-konsultacje-spoleczne 2.2

 

BBK-sytuacja-konsultacje-spoleczne 2.3

 

BBK-sytuacja-konsultacje-spoleczne 2.4

 

 

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

FDS

FDS

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy