Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

ikona - sprawozdanie tekst1 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

 Komunikat w sprawie transmisji online z sesji otwarcia ofert

w dniu 30 września 2020 roku

Dotyczy postępowań przetargowych na niżej wymienione zadania pn.:

1. Remont drogi powiatowej nr 2006K Szarów – Kłaj – Proszówki w miejscowości Stanisławice.

2. Remont drogi powiatowej nr 2006K Szarów – Kłaj – Proszówki w miejscowości Cikowice. 

  W zaistniałej sytuacji wprowadzonego stanu epidemii w Polsce informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowań przetargowych na w/w zadania nastąpi poprzez transmisję online.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 30 września 2020 roku, odpowiednio w kolejności w/w postępowań o godzinie: 8:30 oraz 8:45.

Możliwość oglądania transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod poniższym linkiem:

https://pzdbochnia.aztv.pl/

 

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych transmisja online z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji stanu epidemii w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

FDS

FDS

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy